Foto: Ricky John Molloy

Jesper Tynell

Jesper Tynell, cand.mag., journalist og forfatter. Modtager af Cavlingprisen, Blixen-prisen, Hal Koch-prisen m.fl. Blandt andet kendt for sin bog 'Mørkelygten - embedsmænd fortæller om politisk tilskæring af tal, jura og fakta'.

MAGTENS SPROG OG SPROGETS MAGT

Virkeligheden bliver med jævne mellemrum fremstillet mere gunstigt, end den reelt ser ud, når skiftende regeringer skal sikre sig opbakning til den ønskede politik. 

 

Hvilken rolle spiller sproget her udad til? Og hvilket sprog har embedsmænd for det indadtil?


Det ser journalist og forfatter Jesper Tynell nærmere på med afsæt i sin bog Mørkelygten.


Hør fx om brugen af subjektive besværgelser, om at omdefinere ords betydning og om, hvordan embedsmænd kan udtrykke sig så præcist, at de skjuler væsentlige problemer.

  • Facebook